Sản phẩm

hệ thống giá đỡ

Hệ thống lắp đặt cung cấp hỗ trợ cấu trúc để duy trì các tấm pin mặt trời trên mái nhà. Lựa chọn hệ thống lắp đặt phù hợp với thiết kế phù hợp là rất quan trọng đối với chức năng và sự ổn định của hệ thống năng lượng mặt trời và cấu trúc mái nhà. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí xây dựng trong toàn bộ dự án. Là nhà cung cấp giải pháp hệ thống lắp PV hạng nhất, Mibet Energy đã trở thành đối tác hợp tác phân phối hệ thống lắp đặt của chúng tôi tại Việt Nam.

Trong quá trình lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời, mái ngói và mái bằng là hai loại mái điển hình. Thông qua tập đoàn với Mibet Energy, chúng tôi có khả năng cung cấp toàn bộ bộ dụng cụ lắp đặt đáng tin cậy và tiết kiệm cho các điều kiện lắp đặt khác nhau.